keskiviikko 9. helmikuuta 2011

Esan kommentti

Sikava ja naseva

Sikava

Sikojen hyvinvoinnin havainnointia ja havaintojen dokumentointia ETT:n ylläpitämään Sikavaan eli sikatilojen terveysluokitusrekisteriin tullaan lisäämään.

Vuonna 2004 perustettuun vapaaehtoiseen tietokantaan kirjataan sikojen terveyteen liittyviä tietoja. Valtaosalla, 95 % maamme sikatiloista on terveydenhuoltosopimus eläinlääkärin kanssa. Viime vuonna tietokantaan kirjattiin tiedot noin 10 000 eläinlääkärin tekemältä terveydenhuoltokäynniltä.

Ensi vuoden alusta lähtien terveydenhuoltokäynneillä tullaan huomioimaan terveyden lisäksi myös muita sikojen hyvinvoinnin osatekijöitä, kuten ruokinta, olosuhteet ja käyttäytyminen. Hyvinvoinnin arvioimisessa hyödynnetään myös lihantarkastustietoja. 

Naseva

Naseva on nautojen terveydenhuollon seurantajärjestelmä, johon kirjataan eläinlääkäreiden tekemien nautojen terveydenhuoltokäyntien tuottamaa laatutietoa. Se perustuu myös vapaaehtoisuuteen ja ylläpidosta vastaa Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry. Tällä hetkellä puolet maamme nautatiloista on tehnyt terveydenhuoltosopimuksen eläinlääkärin kanssa. Vuonna 2009 Nasevaan kirjattiin nelisen tuhatta terveydenhuoltokäyntiä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti